Nummer til ord

Convert now

Answer:

Copy

Tall til ord

Konverter et tall til ordrepresentasjon på norsk. Konverter tallet til ord og kontroller de skrevne summene avrundet til 2 desimaler. Velg å ha ord for tall med små, store eller store bokstaver, slik at de enkelt kan kopieres og limes inn i en annen applikasjon. Denne omformeren konverterer tall til ord og tall til ord. Konvertering av tall til ord kan gjøres for reelle tall og vitenskapelig elektronisk notasjon.

Andre språk